Recensioner

Lektör Henric Ahlgren 

Lysande spår.

".Lood skriver med ett driv i berättandet som suger in läsaren. intressanta miljöer och karaktärer.. Spännande intrig. Sammantaget gör Lood med Lysande spår en stilsäker debut som lovar mer. Man vill gärna följa Amanda Colt i nästa bok." 

Lektör Henric Ahlgren

Saknad skyddsängel

"En suggestiv berättelse, som löper både bakåt och framåt i tiden, börjar växa fram och berättas på två tidsplan. Precis som i tidigare romaner skriver Peter Lood med en fin ton utan åthävor och med skärpa och lyhördhet i person- och miljöskildringar. Snygg fortsättning efter "Infrastrukturserien".